Svenska Dagbladet politisk färg

Svenska Dagbladets politiska färg och inriktning.

Svenska Dagbladet (SvD) är en politiskt obunden tidning som grundades år 1884. Det innebär att SvD inte är förknippad med något politiskt parti eller ideologi, utan strävar efter att vara opartisk och neutral i sin rapportering.

I praktiken har SvD genom åren ofta setts som en borgerlig tidning, vilket innebär att tidningen har en tendens att favorisera högerorienterade politiska idéer. Men det är viktigt att poängtera att detta inte betyder att tidningen har någon officiell politisk inriktning eller att tidningen inte kan skriva positivt om politiska idéer från andra håll på den politiska skalan.

SvD publicerar också ledare och debattartiklar från en mängd olika åsiktsriktningar, vilket gör tidningen till en viktig arena för debatt och åsiktsutbyte i Sverige.

Politisk inriktning eller färg:

Mest lästa nyheterna från SvD