Läs mer om politiska färger

Dagstidningar har olika politisk färg eller politisk inriktning.

I svensk dagspress är liberala tidningar vanligast. Det är vanligt att tidningens politiska inriktning beskrivs som t.ex. liberal. Många tidningar lägger också till ordet oberoende för att markera att de inte är knutna till ett specifikt politiskt parti.

Dagstidningarna kan exempelvis vara (exempel på tidningar med politisk färg):

moderat / obunden moderat ( LÄS MER )

En tidning som är obunden moderat uttrycker subjektiva moderata åsikterledarsidorna, medan en tidning som exempelvis är socialdemokratisk uttrycker socialdemokratiska åsikter på ledarplats.

liberal / oberoende liberal ( Läs mer )

Liberala dagstidningar är det allra vanligaste i Sverige. En tidning som är oberoende liberal eller liberal uttrycker subjektiva liberala åsikterledarsidorna, medan en tidning som exempelvis är socialdemokratisk uttrycker socialdemokratiska åsikter på ledarplats.

politisk obunden ( Läs mer )

Ledare

Ledarsida: Sida där tidningen uttrycker sin ideologiska ståndpunkt. Ledarredaktionen är skild från övriga redaktionen, och ledarskribenterna uttrycker sina och tidningens åsikter. Ledarsidan är där dagstidningar skiljer åt om de är liberala eller moderata etc.

Nyheter

Nyhetssidor: Sidor där tidningens journalister skriver journalistiska artiklar och reportage. Nyhetssidorna skall vara objektiva, oberoende och opolitiska. De ska alltså inte påverkas av vilken politisk färg tidningen har på ledarplats.

Debatt

Debatt och insändarsidorna: Detta är sidor som tidningen upplåter åt andra att uttrycka sina åsikter, berätta om nyheter och kommentera aktuella händelser.

Skillnad på politisk färg/inriktning?

Många svenska dagstidningar vill markera sitt oberoende av ett politiskt parti och lägger därför till ord som oberoende eller obunden. Skillnaden är en tolkningsfråga och går inte att beskriva. Det är alltså upp till varje tidning att göra en markering. Obunden moderat vill alltså markera att ingen koppling finns till partiet. Det ligger mycket historia i detta. En liberal tidning för t ex 25 år sedan presenterade folkpartiets åsikter på ledarplats. Idag kan en liberal tidning diskutera även andra partiers frågeställningar. – Hämtat från mediekompass.se