Göteborgs-Posten politisk färg

Göteborgs-Postens politiska färg och inriktning.

Göteborgs-Posten (GP) är en politiskt obunden tidning som grundades år 1813. Tidningen har genom åren ofta betraktats som en borgerlig tidning, med en tendens att stödja högerorienterade politiska idéer. Men precis som med andra politiskt obundna tidningar är det viktigt att poängtera att GP strävar efter att vara neutral och opartisk i sin rapportering.

GP publicerar också ledare och debattartiklar från en mängd olika åsiktsriktningar, vilket gör tidningen till en viktig arena för debatt och åsiktsutbyte i Västsverige. Tidningen har också en bred rapportering om lokala och regionala frågor, vilket gör den till en viktig källa för nyheter och information om Göteborg och dess omgivningar.

Politisk inriktning eller färg: