Dagens Nyheter politisk färg

Dagens Nyheters politiska färg och inriktning.

Dagens Nyheter (DN) är en av Sveriges största dagstidningar och grundades år 1864. Tidningen beskriver sig själv som liberal och oberoende och strävar efter att vara politiskt obunden i sin rapportering.

Även om DN är politiskt obunden har tidningen historiskt sett haft en viss borgerlig prägel och har ofta betraktats som en borgerlig tidning. Tidningen har dock under senare år profilerat sig som en liberal tidning och har tagit tydlig ställning för bland annat liberala värderingar som yttrandefrihet, jämställdhet och miljöfrågor.

DN har en bred rapportering om såväl nationella som internationella nyheter, samt om kultur, sport och andra samhällsfrågor. Tidningen publicerar också ledare och debattartiklar från en mängd olika åsiktsriktningar för att främja en öppen och mångsidig debatt.

DN Politisk inriktning eller färg: