Vad är en ledare?

En ledare är en åsiktstext som publiceras av en dagstidning, tidskrift eller annan publikation. Ledaren utgör tidningens officiella ställningstagande eller åsikt om en aktuell händelse, fråga eller politisk fråga.

Ledarens syfte är att ge tidningens läsare en klar uppfattning om tidningens inställning till det som händer i samhället. Ledarskribenten försöker i ledaren argumentera för sin synpunkt och påverka läsarnas åsikt i frågan. En ledare är ofta undertecknad av tidningens redaktion eller chefredaktör, för att visa att det är tidningen som talar och inte någon enskild journalist.

Ledare kan också kallas för ”ledarsidor” och publiceras vanligtvis på en fast plats i tidningen, ofta på sidan som är mitt emot tidningens huvudnyhetssidor. Ledarsidan kan också innehålla andra texter, såsom insändare, gästkrönikor eller andra debattartiklar.

Ledare skiljer sig från nyhetsartiklar, som ska rapportera nyheter på ett objektivt och balanserat sätt, och från opinionsartiklar, som ger enskilda skribenters åsikter och inte representerar tidningens officiella ståndpunkt.

Ledare från SvD

Ledare från DN